6984650594,6993944559 Παπαναστασίου 3, Ιωνία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη janomaw@yahoo.gr
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΑΤΩΝ & ΡΙΨΗ ΝΕΡΟΥ
Τζελέπης Κωνσταντίνος & Κυριάκος | Ιωνία Θεσσαλονίκης
 
 
Η εταιρία μας πραγματοποιεί μεταφορές υδάτων (μη πόσιμου νερού) για εργοτάξια, γεωτρήσεις, πυρόσβεση, δεξαμενές, πότισμα κ.α.
 
Ρίψη νερού για την κατασκευή δρόμων, και σε περιπτώσεις παγωνιάς αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε θαλασσινό νερό για να ανοίξουμε τον δρόμο σας ή τον προαύλιο χώρο της επιχείρησης σας.